Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů
Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu,
svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.
Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v
souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
Kdo je správce?
Kamila Koběrská, Úlehlova 39/28, Ostrava, 70030. IČO: 73155616
kontakt: info@latifah.cz
tel. +420 777 696 090
Provozujeme webovou stránku www.latifah.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme
jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem,
po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se
zpracováním budou pomáhat.
Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat
na e-mail: info@latifah.cz.
Prohlašujeme
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních
údajů a GDPR, a tedy že:
• budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a
to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného
souhlasu,
• plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování
osobních údajů,
• umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle
zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů
(pro naplnění těchto účelů):
➤ poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např.
zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží).
➤ vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme,
abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
➤ marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji
otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení.
Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně
předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho
souhlasu, po dobu 5 let. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím
odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
➤ pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích
osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na
Facebooku, a to po dobu 5 let. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím
našich kontaktních údajů.
➤ fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy
Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaše fotografie, reference, zpětné
vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon
nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli
jinak.
Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií,
které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše
vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a
organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich
osobních údajů.
Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují
odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít
některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím emailu: info@latifah.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami
zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 14
dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo
neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme
vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale
nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z
newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás
zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě
vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích
zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat
vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy
smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O
dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo
se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme
moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím
mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na
základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V
obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího
odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že jsme povinni zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních
údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových
vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné
třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 2.3.2021

Share This