Krávy

Možná již víte, že náš azyl se měl stát útočištěm především pro krávy.

Domestikované krávy totiž v našem světě nemají lehký život.

Část z nich využíváme na produkci mléka, která je od přírody určena pro jejich telata. Krávy v těchto chovech jsou násilně oplodňovány a o své děti jsou krátce po porodu připraveny. 

Proč?

Protože mléko jejich telat „potřebujeme“ my…

Narozená telata z větší části končí ve výkrmu. Z menší části narozených dívek se stanou nástupkyně svých matek a čeká je několik cyklů oplození, rození a dojení, dokud nejsou ve stále mladém věku zcela vyčerpány a poslány na jatka.

Další skupinu krav najdeme v masných chovech. Zde se rodí za jediným účelem – čeká je jen výkrm a následně jatka.